تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 41 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 32 +

حضرت محمد (ص) : طلب علم بر هر انسانی واجب است ،همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتاد و چهارم


بنام خدایی که در این نزدیکی است.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتاد و چهارم

سلام به همه کاربران وبسایت بزرگ لندلرن

قسمت هشتاد و چهارم


كنترل FontDialog:

بعضي مواقع در يك برنامه ممكن است بخواهيد به كاربر اجازه دهيد كه فونت خاصي را انتخـاب كنـد تـا اطلاعـات او بـا آن فونـت نمايش داده شوند،

و يا ممكن است بخواهيد ليستي از تمام فونت هايي كه در سيستم كاربر نـصب شـده اسـت را در برنامـه اسـتفاده كنيد.

در اين مواقع مي توانيد از كنترل FontDialog استفاده كنيد .

اين كنترل تمام فونتهاي نصب شده در سيـستم كـاربر را در يك كادر استاندارد نمايش مي دهد و به كاربر اجازه مي دهد تا فونت خاصي را بين آنها انتخاب كند .

همانند كادرهاي OpenFileDialog و SaveFileDialog ،كادر محاوره اي FontDialog هـم مـي تواند به صورت يك كنترل و هم مي تواند به صورت يك كلاس مورد استفاده قرار بگيرد.

استفاده از ايـن كـادر بـسيار راحـت اسـت .

كافي است كه تعدادي از خاصيتهاي آن را تنظيم كنيد، كادر را نمايش دهيد و سپس با استفاده از خاصيتهاي كادر مشخص كنيد كـه كدام فونت توسط كاربر انتخاب شده است .

خاصيتهاي كنترل FontDialog:

جدول زير ليستي از خاصيتهاي پر كاربر د FontDialog را نمايش مي دهد .

خاصيت شرح
AllowScriptChange مشخص مي كند آيا كـاربر مـي توانـد بـا اسـتفاده از قـسمت Script كـادر، مجموعه كاراكترهايي جداي از آنچه در قسمت Script مشخص شده است را انتخاب كند يا نه؟

در صورت اينكه مقدار اين خاصيت برابر با True باشد، تمـام مجموعه كاراكتر هاي موجود در قسمت Script نمايش داده مي شود.

Color رنگ فونت انتخاب شده را مشخص مي كند
Font نام فونت انتخاب شده را مشخص مي كند
FontMustExist مشخص مي كند اگر كاربر نام فونتي را انتخاب كرد كه وجود نداشت، كادر پيغـامي
براي خطا نمايش داده شود يا نه؟
MaxSize حداكثر اندازه اي كه كاربر مي تواند براي فونت انتخاب كند را مشخص مي كند
MinSize حداقل اندازه اي كه كاربر مي تواند براي فونت انتخاب كند را مشخص مي كند
ShowApply مشخص مي كند كادر محاوره اي كه نمايش داده مـي شـود بايـد داراي دكمـه ي
Apply نيز باشد يا نه؟
ShowColor مشخص مي كند در كادر فونت، امكان انتخاب رنگ نيز وجود داشته باشد يا نه؟
ShowEffects مشخص مي كند آيا كادر فونت بايد داراي قسمتي براي تعيين خط دار بـودن، زيـر
خط دار بودن و يا انتخاب رنگ متن توسط كاربر باشد يا نه؟
ShowHelp مشخص مي كند آيا كادر فونت داراي دكمه فرمان Help باشد يا نه؟

متدهاي كنترل FontDialog:

در مثال هاي بعدي فقط از يكي از متدهاي كنترل FontDialog استفاده خواهيم كرد كه آن نيز متـد ShowDialog براي نمايش كادر محاوره اي خواهد بود .

علاوه بر اين متد متدهاي زيادي براي اين كنترل وجود دارنـد، ماننـد متـد Reset كـه
باعث مي شود مقدار تمام خاصيتهاي كنترل به حالت اول برگردد .

استفاده از كنترل FontDialog:

بــراي نمــايش كنتـرل FontDialog نيــاز بــه تنظــيم هــيچ مقــداري نيـست، بلكــه مــي تــوان بــه طــور مــستقيم متــد ShowDialog اين كنترل را فراخواني كرد تا كادر محاوره اي نمايش داده شود .

در اين صورت كادر محاوره اي همانند شكل زیر نمايش داده مي شود.

مشاهده مي كنيد كه كادر فونت داراي يك بخش Effects است كه به كاربر اجازه مي دهد تعيين كند يك فونت داراي خط و يا زير خط نيز باشد .

نمايش اين بخش به اين علت است كه خاصـيت ShowEffects بـه طـور پـيش فـرض داراي مقـد ار true اســت.

در ايــن كــادر قــسمت Color بــراي انتخــاب رنــگ نمــايش داده نــشده اســت، زيــرا مقــدار پــيش فــرض ShowColor برابر با False است .

براي نمايش قسمت رنگ، بايستي قبل از فراخواني تـابع ShowDialog مقـدار
اين خاصيت را برابر با True قرار داد .

متــد ShowDialog از ايــن كــادر محــاوره اي نيــز، هماننــد تمــام متــدهاي ShowDialog مقــداري را از نــوع DialogResult برمـــي گردانـــد .

ايـــن مقـــدار مـــي توانـــد برابـــر بـــا OK.DialogResult و يـــا DialogResult.Cancel باشد .
هنگامي كه كادر فونت نمايش داده شد و كاربر بر روي گزينه OK كليك كرد، مـي توانيـد بـا اسـتفاده از خاصـيتهاي Color و Font كنترل FontDialog بررسي كنيد كه كاربر چه نوع فونت و چه رنگي را انتخاب كرده است

سپس آن را در برنامه استفاده كنيد و يا در متغيري قرار داده و در بخشهاي بعدي استفاده كنيد .

حال كه با اين كادر و نحوه كاركرد آن آشنا شديد،

در امتحان كنيد بعد از آن استفاده خواهيم كرد .

در بخش بعد، از برنامـه اي كـه در دو مثال قبلي ايجاد كرده بوديم استفاده مي كنيم و آن را مقداري گسترش مي دهيم .

در قسمتهاي قبلي كاربر مي توانست در برنامـه فايلي را باز كرده، تغييرا تي را در آن انجام دهد و سپس فايل را ذخيره كند .

در اين قسمت بخشي را به برنامه اضـافه مـي كنـيم كـه كاربر به وسيله آن بتواند فونت متن درون TextBox را تغيير دهد .

به قسمت هشتاد و پنجم بروید.

 


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ