تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع) : علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتم


بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتم

سلام به همه کاربران وبسایت بزرگ لندلرن

با  قسمت ۸   آمورش در خدمت شما هستیم.

فضاهاي خالي :

 يكي ديگر از مواردي كه موجب خوانايي بيشتر كد ميشود استفاده زياد از فضاهاي خالي بين كدها اسـت.

همـانطور كـه فـضاي بـين كلمات در انگليسي موجب بهتر خوانده شدن متن مي شود، فضاهاي خالي

در برنامه (فضا هايي بر روي صفحه كه به وسيله كـاراكتر ها اشغال نمي شوند ) موجب مي شوند كه كدها راحت تر خوانده شوند.

مثلا اگر در مثال قبلي در هر خط، قبـل از توضـيحات از يـك خط خالي استفاده كنيم،

موجب مي شود كسي كه كد را مي خواند متوجه شود كه هر كدام از اين بخشها يك كار خاص را انجام مـي دهند  .

فعلا از زياد فاصله قرار دادن بين كدها نترسيد، اين مورد خوانايي كد شما را به مقد ار زيادي افزايش مي دهد، مخصوصا هنگامي كه بخواهيد حجم زيادي از كد را در برنامه بنويسيد.

نكته:

 كامپايلر ها، فضاهاي خالي بين برنامه و همچنين توضيحات برنامه را ناديده ميگيرند . بنابراين بين اجراي

يك برنامه با فـضاي خالي و توضيحات زياد و يك برنامه بدون اين موارد، از لحاظ سرعت و كارايي هيچ تفاوتي نيست .

نوع هاي داده اي :

 هنگامي كه ميخواهيد يك متغيير را تعريف كنيد بهتر است كه بدانيد تقريبا چه نوع اطلاعاتي را ميخواهيد در آن ذخيره كنيد .

تا اينجا در مثال قبل، متغييري را ديديد كه مقادير صحيح را در خود نگه ميداشت . هنگامي كه ميخواهيد يك متغيير را در ويژوال #C  تعريف كنيد،

بايد به آن بگوييد كه چه نوع اطلاعـاتي را ميخواهيـد در آن ذخيره كنيد.

همانطور كه حدس زده ايد، اين موارد به عنوان نوع هاي داده اي شناخته مي شوند و تمام زبانهاي مهـم،

تعـداد زيـادي نوع داده اي دارند كه شما ميتوانيد نوع اطلاعات داخل متغيير خود را از بين آنها انتخاب كنيد.

نوع داده اي يك متغيير تاثير زيادي بـر اين كه چگونه كامپيوتر برنامه شما را اجرا كند دارد.

كاركردن با اعداد :

زماني كه شما با اعداد در ويژوال #C كار مي كنيد، ميتوانيد دو نوع عدد داشته باشيد : اعداد صحيح و اعداد اعشاري . هر كدام از اين اعداد كاربرد خاص خودشان را دارند.

مثلا اعداد صحيح توانايي نگهداري بخش اعشاري را ندارند.

بنابراين براي محاسباتي كـه ممكن است نتيجه شامل اعشار هم باشد نبايد از متغيير هاي صحيح استفاده كنيد  .

در نوشتن نرم افزارها، بيشتر از اعداد صحيح براي شمردن مراتبي كه يك اتفاق رخ ميدهد استفاده ميشود

تا بـراي انجـام محاسـبات . براي محاسبات بيشتر از اعداد اعشاري استفاده مي كنيم .

مثلا، فرض كنيد در حال نوشتن برنامه اي هستيد كه اطلاعات مشتركين را در صفحه نمايش دهد.

همچنين فرض ميكنيم كـه شـما اطلاعات ۱۰۰ مشترك را در بانك اطلاعاتي خود داريد.

زماني كه برنامه شروع بـه كـار كـرد، اطلاعـات مـشترك اول را در صـفحه نمايش مي دهيد.

در اينجا شما بايد بدانيد كه اطلاعات كدام مشترك در صفحه چاپ شده تا زماني كه كاربر درخواست كرد

اطلاعات مشترك بعدي را مشاهده كند، بدانيد كدام اطلاعات را بايد نمايش دهيد .معمولا اگر

هر بانك اطلاعاتي را كه حاوي اطلاعات مشتركين باشند مشاهده كنيد، خواهيد ديد كـه در آن هـر مـشترك داراي يـك شماره مخصوص به خود است.

اين به اين خاطر است كه كامپيوترها راحت تر ميتوانند با اعداد كار كنند تـا بـا اسـامي .

معمـولا ايـن شماره هاي مخصوص كه به مشتركين داده ميشود، يك عدد صحيح است كه به آن شناسه يا ID گفته ميـشود.

بنـابراين در مثـال قبلي هم كه ما ليستي از ۱۰۰ مشترك را در بانك اطلاعاتي خود داشتيم، هر مشترك داراي يك عدد صحيح مخصوص به خـود از ۱ تا ۱۰۰ است.

 برنامه شما براي چاپ اطلاعات مشتركين، ميتواند شماره آخرين مشتركي كه اطلاعات او چـاپ شـده اسـت را

در يـك متغيير نگه دارد . زماني كه كاربر درخو است كرد تا اطلاعات مشترك بعدي را ببيند، كافي است كه

شما يك واحد بـه شناسـه آخـرين كاربري كه اطلاعات او چاپ شد اضافه كنيد و اطلاعات مشترك جديد را چاپ كنيد .

 اين گونه برنامه ها را زماني كه در مورد مباحث پيشرفته تري مثل بانكهاي اطلاعاتي صحبت كردم،

تمرين خواهيم كـرد امـا فعـلاً بدانيد كه در برنامه ها معمولا از اعداد صحيح بيشتر از اعداد اعشاري استفاده مي شود .

عمليات رياضي معمول روي اعداد صحيح :

 در اين قسمت شما پروژه جديدي براي انجام عمليات رياضي خواهيد نوشت .

با انتخاب منوي File – new –project يك پروژه جديد در ويژوال استوديو  ايجاد كنيد.

در پنجره Project New گزينه Windows form Application را از قسمت سمت راست انتخـاب كنيـد. نام پروژه را  IntegerMath  وارد كنيد و روي OK كليك كنيد.

 

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتم

قبل از هر چيز با استفاده از جعبه ابزا ر، يك كنترل Button به فـرم خـود اضـافه كنيـد .

خاصـيت Name آن را بـه btnIntMath  و خاصيت Text آن را به Test Math تغيير دهيد. روي كنترل دو بار كليـك كنيـد

و در متد ايجاد شده براي رويداد Click كد مشخص شده در زير را تايپ كنيد:

 

پروژه را اجرا كنيد و روي دكمه Test Math كليك كنيد. چهار كادر پيغام متوالي همانند شـكل زیر نمـايش داده ميشوند و شما بايد روي OK در هر كدام كليك كنيد .

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتم آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتم آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتمآموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هشتم

 

 

 

 

 

 

چگونه كار ميكند؟

خوشبختانه، هيچ كدام از كدهايي كه در برنامه بالا نوشتيد، خيلي گيج كننده نيستند . شما قبلا كـاربرد عملگـر جمـع را ديـده ايـد، در اينجا هم از آن دوباره استفاده كرده ايم .

چيزي كه در اين كد شما به كامپايلر ميگوييد اين است : كه

  1. مقدار متغيير intNumber را برابر ۱۶ قرار بده
  2. سپس مقدار متغيير intNumber را برابر مقدار كنوني اين متغيير (عدد ) ۱۶ به اضافه ۸ قرار بده.

همانطور كه در كادر پيغام شكل بالا مي بينيد، مقدار ۲۴ به عنوان نتيجه نمايش داده خواهد شد كه درست است . عملگر تفريق در اينجا علامت (-)است كه عملكرد آن را در كد زير مي بينيد :

دوباره، همانند قسمت جمع به كامپايلر مي گوييد كه

  1. مقدار متغيير intNumber را برابر ۲۴ قرار بده
  2. مقدار متغيير intNumber را برابر مقدار كنوني اين متغيير ( ) ۲۴ منهاي ۲ قرار بده

عملگر ضرب، علامت ستاره است (*) كه كاربرد آن در كد زير مشخص است :

الگوريتم اين كد به صورت زير است

  1. مقدار intNumber را برابر ۶ قرار بده
  2. مقدار intNumber را برابر مقدار كنوني اين متغيير ) ۶ )ضرب در ۱۰ قرار بده.

در آخر، عملگر تقسيم يك علامت / است كه در زير نشان داده شده است :

و الگوريتم آن مطابق زير است

  1. مقدار intNumber را برابر ۱۲ قرار بده.
  2. مقدار intNumber را برابر مقدار كنوني اين متغيير (يعني ) ۱۲ تقسيم بر ۶ قرار بده.

 

تند نويسي در عمليات رياضي :

 در قسمت بعدي، شما كدهاي برنامه قبلي را به نحوي بسيار كوتاهتر خواهيد نوشت.

البته مسلما در ابتدا اين نوع نوشـتن نسبت به نوع طولاني آنها غير منطقي به نظر مي رسد، اما به زودي، بعد از مقداري كار، از آنها بيشتر استفاده خواهيد كرد.

با سپاس با قسمت نهم هم همراه ما باشید

لندلرن (یک گام تا برنامه نویس شدن)

برای شروع هیچ وقت دیر نیست.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ