تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع): هر چیزی زکات دارد ، و زکات علم نشر آن است!

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هفتاد و چهارم


بنام خدایی که در این نزدیکی است.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش هفتاد و چهارم

سلام به همه کاربران وبسایت بزرگ لندلرن

قسمت هفتاد و چهارم


گزينه هاي مختلف كادر پيغام :

هنگــام كــار بــا كــادر پيغــام عــلاوه بــر گزينــه هــاي بــالا، مــوارد ديگــري نيــز قابــل تنظــيم اســت كــه در شــمارنده MessageBoxOptions قرار دارد .

بعضي از موارد پر كاربر د كه در اين قسمت قابل تنظيم هستند، در جدول زير توضيح
داده شده اند :

نام عضو شرح
RightAlign مشخص مي كند كه متن داخل كادر پيغام بايد از سمت راست نوشته شود . ايـن حالـت بـر عكـس حالت پيش فرض است كه متن از سمت چپ نوشته مي شود.
RTLReading مشخص مي كند كه كادر پيغام بايد براي نمايش متن راست به چپ، تنظيم شود . اين حالت بـراي نمايش متن به زبانهايي مناسب است كه از راست به چپ نوشته مي شـوند (ماننـد فارسـي ). بـراي مثال در اين حالت آيكون كادر پيغام در سمت راست متن قرار مي گيرد .

حالتهاي مختلف استفاده از متد Show:

همانطور كه مي دانيد براي نمايش يك كادر پيغام از متد Show كلاس MessageBox استفاده مي كنيم .

كدي كه در زيـر مشاهده مي كنيد متد Show را به گونه اي فراخواني مي كند كه يك كادر پيغام مشابه  را نمايش دهد .

در اين كد متني كه بايد در كادر نمايش داده شود به عنوان پارامتر اول به متد فرستاده مي شود و به دنبال آن نيز متني كه بايد در نـوار عنـوان كـادر قرار بگيرد وارد مي شود .

سپس دكمه هايي كه بايد به وسيله كادر نمايش داده شود و نيز آيكون كادر مشخص شده است .

در انتها نيز مشخص شده است كه كدام دكمه فرمان به عنوان پيش فرض در نظر گرفته شود .

حال كـه بـا آيكونهـا و دكمـه هـاي قابـل اسـتفاده در كـادر پيغـام آشـنا شـديد،

بهتـر اسـت بـه بررسـي متـد Show از كـلاس MessageBox بپردازيم .

اين متد به چندين روش قابل استفاده است و براي فراخواني آن مي توانيد پارامترهاي گوناگوني را به آن ارسال كنيد .

براي مثال در برنامه هايي كه از ابتداي دوره تاكنون نوشته ايم، تنها متني كه بايد نمايش داده مي شد را به اين متد مي فرستاديم، اما در مثال قبل بيشتر جزئيات كادر پيغام را براي متد مشخص كرديم.

پر كاربرد ترين نوعهاي فراخـواني ايـن متـد در ليست زير آمده است :

(MessageBox.Show(Text
(MessageBox.Show(Text,Caption
(MessageBox.Show(Text,Caption,Button
(MessageBox.Show(Text,Caption,Button,Icon
(MessageBox.Show(Text,Caption,Button,Icon,DefaultButton

در اين ليست پارامتر Text كه يك پارامتر اجباري است، مشخص كننده متني است كه بايد توسط كادر نمـايش داده شـود و مـي تواند يك مقدار ثابت و يا يك متغير رشته اي باشد. بقيه پارامترهاي اين تابع به صورت اختياري هستند :

 • Caption :مشخص كننده متني است كه بايد در نوار عنوان كادر نمايش داده شود .
  • اگر اين پارامتر به تـابع فرسـتاده نشود، متني در نوار عنوان نمايش داده نمي شود.
 • Button :مشخص كننده مقداري از شمارنده MessageBoxButtons است .
  • اين پـارامتر بـه شـما ايـن امكان را مي دهد كه تعيين كنيد كدام دكمه ها در كادر نمايش داده شوند .
  • اگر اين پارامتر حذف شود، فقط دكمـه OK در كادر نمايش داده مي شود.
 • Icon :مشخص كننده مقداري از شمارنده MessageBoxIcon است
  • براي تعيين آيكوني كه بايد در كـادر نمايش داده شود به كار مي رود.
  • اگر اين پارامتر حذف شود آيكوني در كادر پيغام نمايش داده نخواهد شد
 • DefaultButton :مــشخص كننــده مقــداري از شــمارنده MessageBoxDefaultButton
  است

  • براي تعيين دكمه فرمان پيش فرض در فرم به كار مي رود .
  • اگر اين مقدار در فراخواني تابع تعيين نشود،
  • دكمه اول به عنوان دكمه فرمان پيش فرض در نظر گرفته مي شود.

تمام حالتهاي متد Show كه در بالا ذكر شد مقـداري را از نـوع شـمارنده DialogResult برمـي گرداننـد .

ايـن مقـدار مشخص مي كند كداميك از دكمه هاي كادر پيغام توسط كـاربر انتخـاب شـده اسـت .

در جـدول زيـر تمـام گزينـه هـاي شـمارنده DialogResult مورد بررسي قرار گرفته است.

نام عضو شرح
Abort مقدار بازگشتي Abort است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Abort كليك كرده است
Cancel مقدار بازگشتي Cancel است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Cancel كليك كرده است
Ignore مقدار بازگشتي Ignore است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Ignore كليك كرده است
No مقدار بازگشتي No است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه No كليك كرده است
None مقدار بازگشتي None است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه ای كليك نكرده است
OK مقدار بازگشتي OK است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه OK كليك كرده است
Retry مقدار بازگشتي Retry است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Retry كليك كرده است
Yes مقدار بازگشتي Yes است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Yes كليك كرده است

به بخش هفتاد و پنجم مراجعه کنید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ