تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت محمد (ص) : طلب علم بر هر انسانی واجب است ،همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش شصتم


 

بنام اول برنامه نویس هستی (الله)

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش شصتم

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش شصتم

سلام به همه کاربران وبسایت بزرگ لندلرن

قسمت شصتم


ادامه قسمت ۵۹

 • همانطور كه گفتم محتويات اين ليست بر اساس نام كلاسي كه در سمت چپ انتخاب مي كنيد تغييـر مـي كنـد.
 • بـا استفاده از اين ليست مي توانيد بين اعضاي موجود در يك كلاس جا به جا شويد . البتـه وظيفـه اصـلي ايـن ليـست نمايش تمام اعضاي مرتبط با كلاسي است كه در ليست سمت چپ انتخاب كرده ايد.
 • در ابتداي اين برنامه، يك دكمه فرمان به نام btnSayHello به فرم اضافه كرديم . بنابراين همانطور كه در ليست نيز مشاهده مي كنيد، فرم ما داراي يك عضو از نـوع كنتـرل Button بـه نـام btnSayHello است. با انتخاب اين گزينه از ليست سمت چپ، ويژوال استوديو شما را به خطي از برنامه مي برد كه ايـن كنتـرل در آن تعريف شده است.
 • بعــد از اينكــه كنتــرل Button را بــه فــرم اضــافه كــرديم، متــدي بــراي رويــداد كليــك آن ايجـاد كـرديم.
 • پـس يكـي ديگـر از اعـضاي فـرم مـا نيـز متـدي بـه نـام btnSayHello_Click خواهد بود .
 • همانطور كه در ليست مـشاهده مـي كنيـد، ايـن عـضو ا ز كـلاس  Form1 نيز در ليست نمايش داده شده است كه با انتخاب آن مكان نما به قسمتي از برنامه كه اين متد قـرار دارد منتقل مي شود.

 • هر كلاس داراي متدي هم نام با نام كلاس است . اگر به گزينه هاي موجود در ليست سمت راست دقت كنيد، متدي را با نام Form1 مشاهده خواهيد كرد.
 • اين متد كه به نام سازنده كلاس نيز شناخته مي شود، شامل كدهايي است كه در ابتداي اجراي كلاس، شرايط اوليه كنترلهاي موجود در كلاس را تنظيم مي كند . بنابراين اگر بخواهيـد كـدي هنگام ايجاد شدن يك شيئ از يك كلاس اجرا شود، بايد آن را در اين قسمت قرار دهيد.
 • يكي ديگر از گزينه هاي اين ليست، گزينه Dispose است. كلاس تشكيل دهنـده فـرم داراي تـابعي بـه نـام Dispose است كه منابع گرفته شده به وسيله كنترلهاي كلاس را در پايان اجراي اين فرم از برنامـه آزاد مـي .كند
 • يكــــي ديگــــر از اعــــضاي كــــلاس Form1 كــــه در ليــــست مــــشاهده مــــي كنيــــد، متــــد InitializeComponent است كه مسئول مقدار دهي اوليه به كنترلهاي موجـود در كـلاس اسـت . براي مثال كد مربوط به تنظيم نام كنترلهاي موجود در فرم، تنظيم خاصيت Text آنها و يا هر تغيير ديگـري كـه با استفاده از قسمت Designer Form به وجود مي آوريد، در اين قسمت به طور اتوماتيك توسط ويـژوال استوديو نوشته مي شود . توجه داشته باشيد كه تا حد امكان كدهاي موجود در اين متـد را بـه صـورت دسـتي تغييـ ر ندهيد و از بخش  Form Designer براي تغيير خاصيتهاي كنترل ها استفاده كنيد.
 • همانطور كه مشاهده مي كنيد ويژوال #C آيكون كوچكي را در سمت چپ هر يك از گزينه هاي موجـود در ليست قرار مي دهد . به وسيله اين آيكون ها مي توانيد نوع آنها را تشخيص دهيد . براي مثال، يـك جعبـه ي صـورتي رنگ كوچك مشخص كننده يك متد است، يك جعبه آبي رنگ كوچك مشخص كننده يك عضو از كلاس اسـت و…

نكته:

در كنار اين آيكونها كه براي مشخص كردن نوع عضوهاي يك كلاس به كار مي رود، آيكونهاي كوچـك ديگـري نيـز قـرار دارند كه نوع تعريف شدن آن عضو از كلاس را مشخص مي كنند . براي مثال، كليد زرد رنگ كوچك به اين معني است كه آن عضو از نوع Protected است، و يا قفل خاكستري رنگ به اين معني است كه عضو از نوع private تعريف شـده اسـت . در مورد مفهوم اين كلمات در قسمتهای بعد بيشتر صحبت خواهيم كرد .

 • به قسمت طراحي فرم براي Form1 برگرديد و دكمه فرمان btnSayHello را در فرم انتخاب كنيد . در پنجره Properties بر روي آيكون زرد رنگ بالاي پنجره يعني آيكون Events كليك كنيد (شكل زیر ) به ايـن ترتيب ليستي طولاني از متدهاي مربوط به كنترل دكمه فرمان را مشاهده خواهيد كرد..

يكي از اين رويداد ها، رويداد كليك است كه به صورت پررنگ نمايش داده شده است . علت اين تفاوت در اين اسـت كـه شما در اين قسمت براي رويداد كليك اين كنترل، يك متد را مشخص كرده ايد . اگر بر روي رويداد كليك در اين قـسمت دو بار كليك كنيد، به بخش تعريف متد مربوط به اين رويداد در قسمت ويرايشگر كد خواهيد رفت.

حــال رويــداد ديگــري را بــراي كنتــرل Button تعريــف مــي كنــيم . از ليــست نمــايش داده شــده در پنجــره Properties گزينه MouseEnter را پيدا كرده و بر روي آن دو بار كليك كنيـد . رويـداد جديـدي بـراي كنترل Button ايجاد مي شود. كد مشخص شده در زير را به اين رويداد اضافه كنيد:

براي تكميل اين بخش، بايد يك رويداد ديگر نيز ايجاد كنيد .

مجدداً به قسمت طراحي فرم مربوط به Form1 برگـشته و پس از انتخاب كنترل Button ،در بالاي پنجره ي Properties بر روي آيكون Events كليك كنيد تا ليست تمام رويدادهاي اين كنترل را مشاهده كنيد . از ليست نمايش داده شـده گزينـه MouseLeave را انتخـاب كرده و بر روي آن دو بار كليك كنيد .

به اين ترتيب متد ديگري براي اين رويداد ايجاد مي شود. كد مشخص شده در زيـر را به اين متد اضافه كنيد .

برنامه را اجرا كرده، ماوس را بر روي كنترل Button ببريد و از روي آن رد كنيد . مشاهده خواهيد كرد كه مـتن روي كنترل همانند شكل زیر تغییر میکند.

چگونگی کار این برنامه  در قسمت بعدی توضیح داده شده است.

با قسمت بعدی همراه باشید

به پایان بخش شصتم رسیدیم.

 


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ