تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع): هر چیزی زکات دارد ، و زکات علم نشر آن است!

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش سی و چهارم


بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش سی و چهارم

سلام به همه کاربران وبسایت بزرگ لندلرن

قسمت سی و چهارم


استفاده از نوع هاي داده اي گوناگون در دستور: switch

در بخش های قبلی، فقط از متغيير هاي رشته اي در دستور switch استفاده كرديد. اما مي توانيد اين دستور را بـا انـواع متغييـر هـاي موجود در #C همانند اعداد صحيح (int) ،اعـداد اعـشاري float)  و (double  و يـا متغييـر هـاي Boolean هـم استفاده كنيد .

هر نوع متغييري كه بتواند در دستور if با استفاده از عملگر == بررسي شود، ميتواند در دستور switch نيـز بـه كـار رود.

امـا معمولا از متغيير هايي كه داراي مقادير پيوسته هستند مانند متغيير هـاي رشـته اي و يـا اعـداد صـحيح بـراي دسـتور switch  استفاده ميكنند. زيرا اعداد اعشاري مي توانند مقدارهاي كسري مانند ،۲۲/۲ و … را داشته باشد و استفاده از آنها در دستور switch  منطقي نيست .

حلقه ها

هنگامي كه در حال نوشتن يك برنامه كامپيوتري هستيد، ممكن است بخواهيد يك عمل مشخص را چندين بار متوالي انجام دهيد تا نتيجه مطلوب خود را دريافت كنيد.

مثلا ممكن است بخواهيد صورت حساب تلفن را براي تمام مشتركين بدست آوريد و يا ۱۰ فايـل را از روي كامپيوتر بخوانيد . در برنامه نويسي ، براي انجام اين امور معمولا از حلقه ها استفاده مي شود.

در اين بخش با سه دسـته كلـي از حلقـه هـا كـه در #C وجود دارند آشنا خواهيم شد.

  • حلقه هاي for – اين حلقه ها معمولا به تعداد مرتبه مشخصي اجرا مي شوند (براي مثال، دقيقا ۱۰ بار).
  • حلقه هاي while – اين حلقه ها معمولا تا هنگامي كه نتيجه يك شرط درست شود ادامه پيدا مي كنند.
  • حلقه هاي do – عملكرد اين حلقه ها نيز همانند حلقه هاي while است، با اين تفـاوت كـه شـرط در حلقـه هـاي while در ابتدا بررسي مي شود ولي در اين حلقه ها، شرط در انتها بررسي ميشود.

 

امتحان كنيد: ايجاد يك حلقه for

  1. يك پروژه ويندوزي جديد به نام Loops ايجاد كنيد .
  2. در فرمي كه ظاهر مي شود يك ListBox و يك كنترل Button اضافه كنيد
  3. خاصيت Name مربوط به ListBox را برابر lstData و خاصيت IntegralHeight آن را برابر false قرار دهيد.
  4. خاصيت Name مربوط به دكمـه فرمـان Button را برابـر btnForLoop و خاصـيت Text آن را برابـر Loop For قرار دهيد. تاكنون فرم شما بايد مشابه شكل زیر شده باشد.

  • بر روي دكمه فرم ان دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد Click آن ايجاد شـود . سـپس كـد زيـر را در آن وارد كنيد.
  • برنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه Loop for كليك كنيد. نتيجه اي مشابه شكل زیر مشاهده خواهيد كرد .

چگونه كار مي كند؟

 

در ابتداي متد مربوط به رويداد كليك، متغييري را به صورت زير تعريف مي كنيم :

براي ايجاد يك حلقه بايد از كلمه كليدي for استفاده كنيد . اين كلمه به كامپايلر ويژوال #C ميگويد كه مي خواهيد يك حلقه با تعداد دفعات تكرار مشخص ايجاد كنيد.

تمام كلمات و علامتهايي كه بعد از اين كلمه مي آيند، براي مشخص كـردن نحـوه عملكـرد اين حلقه به كار مي روند . براي تعيين نحوه كاركرد يك حلقه، سه مورد را بايد در جلوي آن مشخص كنيد. اين سـه مـورد، همـانطور كه در كد مشاهده مي كنيد با كاراكتر “;” از يكديگر جدا مي شوند .

در قسمت اول بايد مشخص كنيد كه از چه متغييري ميخواهيد براي شمارش دفعات تكرار در اين حلقه استفاده كنيد.

همچنين در اين بخش مقدار اوليه متغيير را نيز تعيين كنيد . به عبارت ديگر در اين قسمت بايد مشخص كنيد كه ميخواهيد شـمارش در حلقـه از چـه عددي شروع شود.

در اين مثال براي شمارش حلقه از متغيير intCount كه در خط قبل تعريف كرديم، اسـتفاده مـي كنـيم و مقدار اوليه آن را نيز ۱ تعيين ميكنيم تا شمارش حلقه از عدد يك شروع شود .

در قسمت دوم بايد تعيين كنيم كه حلقه، شمارش را تا چه عددي ادامه دهد . در ايـن مثـال تـا زمـاني كـه متغييـر intCount كوچكتر و يا مساوي ۵ است شمارش ادامه پيدا ميكند . توجه داشته باشيد كه براي شرط اين قسمت از هر يك از عملگرهايي كـه در بخش قبل معرفي كرديم همانند عملگر بزرگتر مساوي و يا عملگر كوچكتر و … ميتوانيد استفاده كنيد . در قسمت آخرمشخص كنيد كه مقدار متغيير در هر مرحلقه بايد چه تغييري كند.

در اين مثال ميخواهيم مقدار متغيير را در هر مرحلـه از اجراي حلقه يك واحد افزايش يابد. بنابراين در اين قسمت مقدار متغيير را با عدد يك جمع مي كنيم . از توضيحات قبلي مشخص است كه اين حلقه از عدد يك شروع به شمارش مي كند و تا عدد ۵ شمارش را ادامه مي دهـد و در هـر مرحله نيز يك واحد به مقدار متغيير اضافه مي كند. بنابراين دستورات داخل حلقه پنج بار اجرا مي شوند . مراحلي كه براي اجراي اين حلقه به وسيله ويژوال #C بررسي مي شود به اين ترتيب است كه ابتدا متغيير intCount برابر با مقدار مشخص شده در برنامه مي شود . سپس شرط وارد شده در قسمت دوم حلقه بررسي ميشود . در صورتي كـه ايـن شـرط برقـرار نباشد دستورات حلقه اجرا نمي شوند و برنامه از خط بعد از حلقه ادامه پيدا مي كند . در صورتي كه شرط حلقه برقـرار باشـد (يعنـي در اين مثال مقدار متغيير intCount كوچكتر يا مساوي عدد ۵ با ) شد دستورات داخل حلقه اجرا مي شوند. بعد از اينكـه دسـتورات حلقه براي مرتبه اول اجرا شدند، ويژوال #C تغييراتي را كه در قسمت سوم مشخص شده است بر روي متغيير اعمال مي كند (بـراي مثال در اين برنامه، يك واحد به متغيير intCount اضافه مي كند ) و سپس شـرط وارد شـده در قـسمت دوم حلقـه for را مجددا بررسي ميكند و در صورت درست بودن اين شرط دستورات داخل حلقه اجرا مي شوند . اين شرايط ادامه پيدا مي كنند تا زمـاني كه شرط قسمت دوم حلقه for نادرست باشد . در اين هنگام كامپايلر ويژوال #C از حلقه خارج مي شود و بـه اولـين خـط بعـد از حلقه مي رود

پایان قسمت ۳۴ با سی و پنجمین قسمت از سری آموزش های تخصصی سی شارپ همراه باشید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ