تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت محمد (ص) : ز گهواره تا گور دانش بجوی .

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و سی و پنجم


ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کِی کنم باز.

سلام به همه لندلرنی های عزیز.
درخدمتتون هستیم با

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و سی و پنجم


چگونه كار مي كند – FillDataSetAndView

اولين زير برنامه اي كه در اين برنامه ايجاد مي كنيم، زير برنامه ي FillDataSetAndView است.

اين زير برنامـه در چندين قسمت از برنامه فراخواني شده و وظيفه دارد كه اطلاعات را از بانك اطلاعاتي دريافت كرده و در DataSet قرار دهد.

در ابتداي اين زير برنامه، يك نمونه از شيئ DataSet را ايجاد كرده و آن را در متغيير objDataSet قـرار مـي دهـيم.

اين كار را به اين دليل در متد سازنده ي كلاس انجام نداديم، زيرا ممكن است اين متد در چندين قسمت از برنامه فراخـواني شـود و مي خو اهيم هر بار كه اين متد فراخواني شد، DataSet قبلي از بين برود و اطلاعاتي كه از بانك اطلاعاتي به دست مي آيـد در يك DataSet جديد قرار بگيرد :

سپس متد Fill از كلاس SqlDataAdapter را فراخواني مي كنيم تا داده ها را از بانك اطلاعاتي دريافت كرده و در شيئ objDataSet قرار دهد.

بعد از آن نيز شيئ DataView را به گونه اي ايجاد مي كنيم تا بتواند داده هـاي موجـود در جدول tbl_admin از DataSet را نمايش دهد.

به اين ترتيب مي توانيم به سادگي بين داده هاي موجود در ايـن جـدول حركت كرده، جستجو كنيم و يا ترتيب قرار گرفتن آنها را تغيير داده و آنها به صورت دلخواه مرتب كنيم.

بعد از مقدار دهي اوليه به شيئ objDataView ،بايد شيئ objCurrencyManager را مقدار دهي كنـيم.

بـه خاطر داريد كه شيئ BindingContext به صورت دروني در هر فرم ويندوزي وجود داشته و شامل يك مجموعه از اشـيا از نوع CurrencyManager است كه هر يك براي يكي از منابع داده اي موجود در فرم ايجاد شده است.

بنابراين در ايـن قسمت از ميان آنها شيئ CurrencyManager مربوط به منبع داده اي objDataSet را انتخاب مي كنيم:

چگونه كار مي كند – BindFields

زير برنامه ي بعدي كه ايجاد مي كنيم (زير برنامه ي BindFields ) براي اتصال كنترلهاي ساده ي موجود در فرم بـه فيلـد هاي موجود در DataView به كار مي رود.

اين زير برنامه ابتدا تمام اتصالات موجود براي هر كنترل را از بين مي بـرد، سـپس آنها را به فيلد هاي مربوط به آن در شيئ objDataView متصل مي كند.

بـراي حـذف اتـصال هـاي موجـود در كنتـرل هـايي كـه در فـرم برنامـه قـرار دارنـد، كـافي اسـت متـد Clear از خاصـيت DataBindings ( كه شامل شيئ اي از نوع ControlBindingsColllection اسـت ) را فراخـواني كنيم.

بعد از اين كار مي تواني مجدداً كنترل ها را به فيلد هاي مورد نظر در منبع داده اي خود يعني DataView متصل كنـيم.

بـراي ايــن كــار نيــز از متــد Add در شــيئ اي از كــلاس ControlBindingsCollection ،كــه بــه وســيله ي DataBindings قابل دسترسي است استفاده مي كنيم.

همانطور كه در قسمت قبـل نيـز گفـتم، متـد Add سـه پـارامتر دريافت مي كند :

 • پارامتر اول propertyName است و شامل نام خاصيتي است كه مي خواهيم به فيلدي از بانك اطلاعاتي متصل شود. در اين قسمت براي اينكه مي خواهي م خاصيت Text از اين كنترل هـا، مقـدار خـود را از فيلـد هـاي موجـود در
  DataView دريافت كنند، عبارت “Text “را در اين پارامتر قرار مي دهيم.
 • پارامتر بعدي dataSource است و نام منبع داده اي كه مي خواهيم به آن متصل شويم را تعيين مي كنـد.
  توجـه داشته باشيد كـه ايـن پـارامتر مـي توانـد هـر شـيئ اي كـه حـاوي داده اسـت را دريافـت كنـد، ماننـد DataSet ، DataView و يا DataTable .براي اين مثال يك DataView را به عنوان منبع داده اي تعيـين مـي
  كنيم.
 • پارامتر آخر نيز dataMember است.
  اين پارامتر حاوي نام يك فيلد در منبع داده اي مشخص شده اسـت كـه مـي خواهيم خاصيت مورد نظر از كنترل به آن فيلد متصل شود.
  در اين قسمت مي توانيد نام يكي از ستونهاي اطلاعاتي كه با استفاده از دستور SELECT از بانك اطلاعاتي استخراج كرديد را به كار ببريد.
در انتهاي اين زير برنامه نيز پيغامي را در كنترل Label موجود در نوار وضعيت پايين فرم نمايش مي دهيم تـا بـه كـاربر اطـلاع دهيم كه برنامه آماده شده است :
با قسمت دویست و سی و ششم همراه باشید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ