تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع): هر چیزی زکات دارد ، و زکات علم نشر آن است!

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و سی و سوم


ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کِی کنم باز.

سلام به همه لندلرنی های عزیز.
درخدمتتون هستیم با

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و سی و سوم


نكته: براي نمايش علامت & در عنوان يك كنترل GroupBox بايد از علامت && استفاده كنيد .
استفاده از يك & در عنوان باعث مي شود كه كاراكتر بعد از آن با زيرخط نمايش داده شود.

دو كنترل Label با خاصيت هايي كه در جدول زير عنوان شده است را به كنترل GroupBox1 اضافه كنيد:

AutoSize Text Size Location Name
False username width:64
height:16
x: ۸
y:50
Label1
False password width:64
height:16
x: ۸
y:50
Label2

با استفاده از جعبه ابزار دو كنترل TextBox نيز به GroupBox1 در برنامه اضافه كـرده و خاصـيتهاي آن را
بر اساس جدول زير تنظيم كنيد:

Size Location Name
width:88
height:20
x: ۷۲
y:24
txtusername
width:88
height:20
x: 72
y:48
txtpassword

با استفاده از جعبه ابزار كنترل GroupBox ديگري به فرم اضافه كرده و خاصيتهاي آن را طبـق ليـست زيـر تنظـيم
كنيد:

 • خاصيت Location را برابر با ۱۴۴;۸ قرار دهيد.
 • خاصيت Size را برابر با ۱۶۸;۳۲۸ قرار دهيد.
 • خاصيت Text را برابر با Navigation قرار دهيد.

دو كنترل Label به GroupBox2 اضافه كرده و بر اساس موارد زیر آن را تنظيم كنيد:

لیبل اول:

 • name= Label5
 • location = x:8 y:23
 • size=width:64 height:16
 • text=Field

لیبل دوم:

 • name= Label6
 • location = x:8 y:48
 • size=width:80 height:16
 • text=Search

با استفاده از جعبه ابزار يك كنترل ComboBox به GroupBox2 اضافه كنيد .

خاصيت Name آن را برابر بـا cboField ،خاصيت Location را برابـر بـا ۲۱;۸۸ ،خاصـيت Size را برابـر ۲۱;۸۸ و خاصـيت DropDownStyle را برابر با DropDownList قرار دهيد

دو كنترل TextBox به GroupBox2 اضافه كرده و خاصيتهاي آن را بر اساس جدول زير تغيير دهيد:

Size Location Name
width:200
height:20
x: ۸۸
y:48
txtSearch
width:85
height:20
x: ۱۵۲
y:130
txtrecord

حال ده كنترل Button به GroupBox2 اضافه كرده و خاصيتهاي آنها را به صورت زير تغيير دهيد:

ToolTip on ToolTip 1 Text Size Location Name
sort Perform ۹۶;۲۴ ۳۰۴؛ ۱۸ btnPerformSort
search Perform ۹۶;۲۴ ۳۰۴؛ ۴۸ btnPerformSearch
New ۷۲؛ ۲۴ ۴۰؛ ۸۸ btnNew
Add ۷۲؛ ۲۴ ۱۲۰؛ ۸۸ btnAdd
Update ۷۲؛ ۲۴ ۲۰۰؛ ۸۸ btnUpdate
Delete ۷۲؛ ۲۴ ۲۸۰؛ ۸۸ btnDelete
MoveFirst >! ۲۹؛ ۲۴ ۸۸؛ ۱۲۸ btnMoveFirst
Move prev > ۲۹؛ ۲۴ ۱۲۰؛ ۱۲۸ btnMovePrevious
MoveNext < ۲۹؛ ۲۴ ۲۴۰؛ ۱۲۸ btnMoveNext
MoveLast <! ۲۹؛ ۲۴ ۲۷۲؛ ۱۲۸ btnMoveLast

در آخــر نيــز يــك كنتــرل StatusStrip بــه برنامــه اضــافه كنيــد .

نيــازي بــه تغييــر خاصــيتهاي Name ، Location و يا Size اين كنترل نيست .

بعد از انتخاب اين كنترل، بـا اسـتفاده از منـوي كنـار آن يـك كنتـرل StatusLabel را به آن اضافه كنيد.

بعد از اتمام تمام اين مراحل، فرم كامل شده ي برنامه بايد مشابه شکل زیر باشد.

حال قسمت كد نويسي برنامه را شروع مي كنيم.

به قسمت ويرايشگر كد مربوط به كـلاس Form1 رفتـه و بـا قـرار دادن كد زير در بالاي كدها، فضاي نـام Data و SqlClient را بـه برنامه اضافه كنيد:

سپس اشيايي كه بايد به صورت سراسري در برنامه وجود داشته باشند را در ابتداي كلاس تعريـف كنـيم .

همچنـين يـك رشته ي ثابت تعريف كرده و دستور SQL اي كه مي خواهيم در طول برنامـه بـه كـار ببـريم را در آن قـرار مـي دهـيم .

بنابراين كد زير را به ابتداي كلاس Form1 اضافه كنيد:

نكته: قبل از وارد كردن قطعه كد بالا در برنامه، ConnectionString را بر اساس تنظيمـات سـرور بانـك اطلاعاتي خود تغيير دهيد.

User ID و Password مربوط به اكانت كاربري خود را وارد كرده و همچنين اگـر سرور روي كامپيوتر ديگري قرار دارد، به جاي استفاده از localhost نام كامپيوتر سرور در شبكه را وارد كنيد .

كد درون متد سازنده ي فرم را به صورت زير تغيير دهيد :

اولين زير برنامه اي كه بايد ايجاد كنيم، زير برنامه اي به نام FillDataSetAndView است.

اين زير برنامه به همراه چند زير برنامه ي ديگر در ابتداي برنامه فراخواني مي شوند .

كـد زيـر را بـه كـلاس Form1 ،بعـد از تعريـف متغيير ها اضافه كنيد:

در اين قسمت بايد زير برنامه اي به فرم اضافه كنيم تا كنترلهـاي موجـود در فـرم را بـه فيلـد هـاي مربـوط بـه آنهـا در DataView اضافه كند:

تا اينجا زير برنامه ها ي لازم را به برنامه اضافه كرده ايم، اما در هيچ قسمت از كد از اين زيـر برنامـه هـاي ايجـاد شـده استفاده نكرده ايم.

اين زير برنامه ها لازم است كه قبل از نمايش داده شدن فرم و هنگام لـود شـدن آن فراخـواني شـوند.

بنابراين به قسمت طراحي فرم برويد و روي قسمت خالي از فرم دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويـداد Load فـرم ايجاد شود (دقـت كنيـد كـه بايـد در يـك قـسمت خـالي از فـرم دو بـار كليـك كنيـد،
نـه در قـسمت ي خـالي از كنتـرل GroupBox .)

سپس كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد:

برای ادامه بحث شیرین بانک اطلاعاتی در سی شارپ

به قسمت دویست و سی و چهارم مراجعه کنید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ