تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت محمد (ص) : طلب علم بر هر انسانی واجب است ،همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیست و ششم


بنام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیست و ششم


كلاس DataSet:

همانطور كه گفتم كلاس DataSet براي نگهداري اطلاعات بدست آمده از بانك اطلاعاتي در حافظـه بـه كـار مـي رود.

ايـن كلاس شامل مجموعه اي از جداول، رابطه ها، قيد و شرط ها و ديگر مواردي است كه از بانك اطلاعـاتي خوانـده شـده اسـت.

ايـن كلاس خود همانند يك موتور بانك اطلاعاتي كوچك عمل مي كند كه مي تواند داده ها را درون خـود در جـداولي مجـزا نگهـداري كرده و به كاربر اجازه دهد كه آنها را ويرايش كند.

همچنين مي توان با استفاده از كلاس DataView پرس وجو هـايي را روي داده هاي موجود در آن اجرا كرد.

داده هايي كه در اين كنترل قرار دارند از بانك اطلاعاتي قطع هستند و ارتباطي با بانك ندارند.

در طول برنامه مي تـوانيم داده هـاي موجــود در آن را حــذف كــرده، ويــرايش و يــا اضــافه كنــيم و بعــد از اتمــام تمــام تغييــرات مــورد نظــر، مجــدداً بــا اســتفاده از DataAdapter به بانك اطلاعاتي متصل شده و تغييرات را در ذخيره كنيم.

كلاس DataSet از ساختار XML براي ذخيره ي داده ها استفاده مي كند (در ادامه با اين ساختار بيشتر آشنا خـواهيم شد،)

به اين ترتيب مي توانيد داده هاي موجود در يك شيئ از كلاس DataSet را به سادگي در يك فايل ذخيره كرده و يا آن را با استفاده از شبكه به كامپيوتر ديگري منتقل كنيد.

البته هنگام برنامه نويسي و كار با DataSet لازم نيست با آنهـا در قالـب XML رفتار كنيد.

بلكه كافي است تمام كارهاي مورد نظر خود را با استفاده از خاصيت ها و يـا متـدهاي موجـود در DataSet انجام دهيد، بقيه ي امور را كلاس DataSet كنترل خواهد كرد.

مانند هر سند XML ديگري، يك DataSet نيز داراي يك الگو است (فايلي كه ساختار داده هاي درون يك يـا چنـد فايـل XML را شرح مي دهد).

هنگامي كه با استفاده از ويزارد يك DataSet را به برنامه اضافه كرديم، فايلي با پسوند XSD2 ايجاد میشود و الگوي DataSet در آن قرار می گیرد.

اين فايل حاوي الگوي XML اطلاعاتي بود كه به وسيله ي customerDataSet نگهداري مي شود.

بـه وسـيله ي ايـن فايل ويژوال استوديو كلاسي را از كلاس DataSet مشتق مي كند تا بتواند داده هاي دريافت شده از بانك اطلاعاتي را در شيئ اي از آن كلاس نگهداري كند.

البته تمام اين موارد نيز از ديد برنامه نويس دور مي ماند و به صورت درونـي توسـط DataSet انجام مي شود.

همچنين مي توانيم فيلد هاي درون يك جدول از DataSet را به كنترلهاي درون فرم متصل كنيم، تا آن كنترل ها داده هـاي خود را به وسيله ي آن فيلد بدست آورند.

در ادامه ي دوره  بيشتر در اين مـورد صحبت خواهيم كرد.

كلاس DataView:

كلاس DataView عموماً براي جستجو، مرتب كردن، فيلتر كردن، ويرايش كردن و يا حركت كـردن در بـين داده هـاي درون يك DataSet مورد استفاده قرار مي گيرد.

كنترل DataView يك كنترل قابل اتصال است، به اين معنـي كـه همـانطور كه مي توان كنترل ها را به يك DataSet متصل كرد، مي توان آنها را به يك DataView نيز متصل كرد.

در اين مـورد نيز در ادامه بيشتر صحبت خواهيم كرد.
همانطور كه گفتم يك كنترل DataSet مي تواند شامل چندين جدول باشد كـه هـر يـك از آنهـا بـه وسـيله ي يـك كنتـرل DataTable مشخص مي شـود .

در حقيقـت هنگـامي كـه بـا اسـتفاده از DataAdapter داده هـايي را درون يـك DataSet قرار مي دهيد، ابتدا يك جدول جديد ايجاد كرده (يك شيئ جديـد از نـوع DataTable ) و سـپس داده هـا را درون آن قرار مي دهيد و به DataSet اضافه مي كنيد.

 • كاري كه كنترل DataView انجام مي دهد اين است كه به شما اجازه مي دهد به صورتي كه تمايل داريد به داده هاي درون يكي از جداول DataSet نگاه كنيد.
  • براي مثال آنها را بـه صـورت مرتب شده مشاهده كنيد
  • و يا همانند يك بانك اطلاعاتي، دستورات SQL خاصي را روي اين جداول اجرا كرده و نتايج آنها را ببينيد.
  • مي توانيد يك شيئ از كلاس DataView را به گونه ا ي ايجاد كنيد كـه شـامل تمـامي داده هـاي موجـود در يـك جـدول از
   DataSet باشد و فقط نحوه ي نمايش آنها را تغيير دهيد.
  • براي مثـال اگـر جـدولي بـه نـام authors در DataSet وجود داشته باشد كه بر اساس LastName و سپس FirstName مرتب شده است، مي توانيد يـك DataView را به گونه اي ايجاد كنيد كه حاوي همان اطلاعات باشد، اما آنهـا را ابتـدا بـر اسـاس FirstName و سـپس LastName مرتب كند.
  • و يا حتي مي توانيد يك DataView ايجاد كنيد كه فقط فيلد LastName از جدول authors را نمايش دهد و يا فقط فيلد FirstName را نمايش دهد
  • و …

البته با وجود اينكه مي توانيد به وسيله ي كلاس DataView ،اطلاعات درون يك DataTable را بـه گونـه اي ديگـر مشاهده كنيد، بايد دقت داشته باشيد كه اطلاعـات درون DataView در حقيقـت همـان اطلاعـات درون DataTable هستند.

بنابراين هر تغييري كه در اطلاعات DataView ايجاد شود، در اطلاعات DataTable نيز منعكس خواهد شـد و بر عكس.

براي ايجاد يك شيئ از كلاس DataView بايد نام جدولي كه مي خواهيم به آن متصل شود را در متد سازنده ي آن مشخص كنيم. در قطعه كد زير، يك شيئ از كلاس DataView ايجاد شده و به جدول authors از objDataSet متصل مي شود.

دقت كنيد كه براي دسترسي به يك جدول خاص از DataSet از خاصيت Tables در كلاس DataSet به همراه نام جدول مورد نظر استفاده كرده ايم.

به پایان این بخش رسیدیم

با بخش دویست و بیست و هفتم همراه باشید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ