تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 43 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع): هر چیزی زکات دارد ، و زکات علم نشر آن است!

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیستم


بنام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیستم


خب بهتر است كه ابتدا نگاهي به كلاسهاي اصلي موجود در فضاي نام SqlClient داشته باشيم و نحوه ي كـاربرد آنهـا را بررسي كنيم .

كلاس SqlConnection:

تقريباً مي توانيم بگوييم كه كلاس SqlConnection در قلب كلاس هايي قرار دارد كه در اين قسمت مورد استفاده قـرار مي دهيم، زيرا اين كلاس وظيفه ي برقراري ارتباط بين برنامه و بانك اطلاعاتي را بر عهده دارد.

هنگامي كه بخواهيد يك نمونـه از اين كلاس را ايجاد كنيد، بايد پارامتري را به نام ConnectionString به آن ارسال كنيد.

اين پـارامتر متغيـري از نـوع رشته اي است كه شامل تمام داده هاي مورد نياز براي برقراري اتصال به يك بانك اطلاعاتي مي شود .

البته بعد از ايجاد شيئ اي از اين كلاس نيز مي توانم با استفاده از خاصيت ConnectionString در اين كلاس، مقدار آن را تغييـر داده و رشـته ي جديدي را براي اين پارامتر مشخص كنيم.

در برنامه هايي كه در قبل ايجاد كرديم، ويژوال استوديو با استفاده از اطلاعاتي كـه در كادر Add Connection دريافت مي كرد، چنين متني را ايجاد كرده و در اختيار SqlConnection قرار مي داد.

اما اغلب بهتر است كه متن لازم براي ConnectionString را خودمان بنويسيم.

براي اين كار ابتدا بايد بدانيم كـه اين ساختار اين متنها بايد چگونه باشد.

ايجاد بخشهاي مختلف ConnectionString:

ساختار متني كه براي ConnectionString بايد مورد استفاده قرار گيرد بستگي به سرويس دهنـده ي اطلاعـاتي دارد كه مورد استفاده قرار مي دهيم .

براي مثال اگر بخواهيم از Server SQL به عنوان موتـور بانـك اطلاعـاتي برنامـه ي خـود استفاده كنيم (به اين ترتيب لازم است كه از سـرويس دهنـده ي SqlClient در برنامـه اسـتفاده كنـيم )،

بايـد پارامترهـاي Server و Database . مقدار آنها را همانطور كه در جدول زير نمايش داده شده است در اين متن مشخص كنيم.

پارامتر توضيح
Server نام سرور بانك اطلاعاتي كه مي خواهيد از آن استفاده كنيد .
اين پارامتر معمولا حاوي نـام كـامپيوتري اسـت كـه موتـور بانـك اطلاعـاتي Server SQL در آن نـصب شـده اسـت .
اگـر SQL Server بر روي همان كامپيوتري كه برنامه را اجـرا مـي كنـد نـصب شـده اسـت، مـي توانيـد از مقاديري مانند local و يا localhost براي اين پارامتر استفاده كنيد.
امـا اگـر از SQL Server اي كه در كامپيوتر ديگري در شبكه نصب شده است استفاده مـي كنيـد، لازم اسـت كـه مقدار اين پارامتر را برابر با نام آن كامپيوتر در شبكه قرار دهيد.
همچنين اگـر در آن كـامپيوتر بـيش از يك Server SQL قرار داشته باشد، بايد بعد از نام كامپيوتر يك علامت \ قـرار داده و سـپس نام Server SQL اي كه مي خواهيد مورد استفاده قرار دهيد را ذكر كنيد
Database نام بانك اطلاعاتي كه مي خواهيد مورد استفاده قرار دهيد،
در اين پارامتر قرار مي گيـرد (بـراي مثـال، بانك اطلاعاتي atamusic که اسکریپت آن را در قسمت دویست و هجدهم قرار دادم.

براي ايجاد امنيت در بانكهاي اطلاعاتي ايجاد شده به وسيله ي Server SQL ،بايد هنگـام دسترسـي بـه آنهـا ابتـدا هويـت
استفاده كننده توسط Server SQL مشخص شود. بنابراين اگر بخواهيم توسط يك برنامه به داده هاي موجود در يك بانـك
اطلاعــاتي دسترســي داشــته باشــيم، بايــد اطلاعــات لازم بــراي ايــن تعيــين هويــت را همــراه بــا ديگــر اطلاعــات در مــتن
ConnectionString مشخص كنيم.

اين تعيين هويت به دو روش مي تواند توسط Server SQL انجام شـود .

روش اول استفاده از نام كاربري و كلمه ي عبور لازم براي دسترسي به بانك اطلاعاتي است كه در اين صورت بايد اين دو پارامتر را به صورت مستقيم در متن ConnectionString قرار دهيم .

روش دوم استفاده از اكانت كاربري اي است كه در ويندوز از آن استفاده مي كنيم .

براي اينكه بتوانيم با استفاده از روش اول توسط Server SQL تعيين هويت شويم، بايد پارامترهاي نـام كـاربري و كلمـه ي عبور را همانطور كه در جدول زير شرح داده شده است، در متن ConnectionString قرار دهيم .

 

پارامتر توضيح
UserID اين پارامتر بايد حاوي نام كاربري باشد كه براي اتصال به بانك اطلاعاتي مـي خـواهيم از آن اسـتفاده
كنيم.
براي اينكه بتوانيم با استفاده از اين روش از بانـك اطلاعـاتي اسـتفاده كنـيم، بايـد يـك اكانـت
كاربري به اين نام در Server SQL ايجاد شده و اجازه ي دسترسي به داده هاي مورد نياز نيـز به آن داده شود.
Password كلمه ي عبوري كه براي اين نام كاربري مورد استفاده قرار مي گيرد .

ادامه بجث شیرین بانک اطلاعاتی در سی شاارپ را در قسمت دویست و بیست و یکم بینید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ