تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع) : دانش اندک همراه با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل است.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و نوزدهم


بنام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و نوزدهم


استفاده از معماري غير متصل مزاياي زيادي دارد كه مهمترين آن افزايش توانايي برنامه در سرويس دادن به چندين كاربر به صورت همزمان است.

به عبارت ديگر مي توانيم بگوييم با استفاده از اين روش مي توانيم تعداد افرادي كه مي توانند به صـورت همزمـان از برنامه استفاده كنند را از ده ها نفر به صدها نفر افزايش دهيم.

دليل اين مورد نيز در اين است كـه در ايـن روش برنامـه هـا فقـط در مواقع مورد نياز به بانك اطلاعاتي متصل مي شوند و بعد از اجراي وظايف لازم اتصال خود را قطع مي كنند،

بـه ايـن ترتيـب منـابع استفاده شده براي اتصال آنها به بانك اطلاعاتي نيز آزاد شده و در اختيار كاربران ديگر قرار مي گيرد.

فضاي نام Data:

كلاسهاي اصلي Ado.Net  در فضاي نام System.Data قرار دارند.

اين فضاي نام خود نيز شامل چند فضاي نام ديگر است كه مهمترين آنها عبارتند از OleDb و SqlClient .

فضاي نـام SqlClient شامل كلاس هايي است كه براي دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي ايجـاد شـده بـه
وسيله ي Server SQL به كار مي رود.

فضاي نام OleDb نيز حاوي كلاس هايي اسـت كـه  براي دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي از نوع OLE
(مانند بانك هاي اطلاعاتي Access) مورد استفاده قرار مي گيـرد .

بـراي مثال در پیش از این  براي اتصال به بانك اطلاعاتي از بعضي از كلاسهاي فضاي نام +++ در فـــــضاي نـــــام Data دو فـــــضاي نـــــام ديگـــــر نيـــــز وجـــــود دارنـــــد كـــــه عبارتنـــــد از OracleClient نــام فــضاي. Odbc و OracleClient براي دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي ايجاد شده به وسيله ي موتور بانك اطلاعـاتي Oracle مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد.

كلاسهاي موجود در اين فضاي نام نيز، همانند كلاسهاي موجود در فضاي نام SqlClient براي دسترسـي بـه بانـك هـاي
اطلاعاتي از نوع Oracle بهينه سازي شده اند .

فضاي نام Odbc نيز حاوي كلاس هايي است كه بـراي دسترسـي بـه  بانـك هاي اطلاعاتي قديمي از نوع ODBC كه تكنولوژي OleDB را پشتيباني نمي كنند ايجاد شده است.

فضاي نامهاي SqlClient ،OleDb ،OracleClient و نيز Odbc در  دهنده هاي اطلاعاتي شناخته مي شوند.

در NET. سرويس دهنده هاي اطلاعاتي ديگري نيز وجود دارند، اما در طـي ايـن دوره فقط بر روي دو سرويس دهنده ي اول تمركز خواهيم كرد.

در ادامه  با استفاده از فضاي نام SqlClient به بانكهاي اطلاعاتي از نوع Server SQL دسترسـي خـواهيم داشت. البته، در ADO.NET استفاده از ديگر سرويس دهنده هاي اطلاعاتي نيز بسيار مشابه استفاده از اين سروي س دهنده اسـت.

بنابراين به راحتي مي توانيد از تكنيك هايي كه با استفاده از كلاسهاي موجود در اين فضاي نام خواهيد آموخت در سـرويس دهنـده هاي ديگر نيز از قبيل OleDB استفاده كنيد و يا تكنيكهاي سرويس دهنده هايي مانند OleDB را در اين قسمت نيـز بـه كـار ببريد. در ADO.NET بر اساس نوع موتور بانك اطلاعاتي كه داده هاي شما به وسيله ي آن ايجـاد شـده انـد، يكـي از سـرويس دهنده هاي موجود را انتخاب كرده و از آن استفاده مي كند .

اما لازم نيست كـه مجـدداً نحـوه ي اسـتفاده از آن سـرويس دهنـده را مطالعه كنيد زيرا تمامي اين سرويس دهنده ها بسيار مشابه يكديگر كار مي كنند و اگر نحوه ي استفاده از يكي از آنها را بياموزيد مي توانيد به راحتي از ديگر سرويس دهنده ها نيز استفاده كنيد.

كلاسهاي موجود در اين سرويس دهنده هاي بانك اطلاعاتي به حدي زياد هستند كه نمي توانيم تمام آنها را در اين قسمت معرفـي كنيم.

با اين وجود در اين قسمت ابتدا با تعدادي از مهمترين آنها كه در طي مثال هاي اين دوره نيز به كار رفته اند آشنا مي شـويم.
اين كلاسها عبارتند از :

  • SqlConnection
  • SqlCommand
  • SqlDataAdapter
  • SqlParameter

به خاطر داشته باشيد كه اين كلاسها فقط براي ارتباط با بانكهاي اطلاعاتي Server SQL مورد استفاده قرار مي گيرند.

براي استفاده از بانك هاي اطلاعاتي OLEDB مي توانيد از كلاسهاي متناظر اينها در فـضاي نـام  System.Data.OleDb استفاده كنيد.

در اين فضاي نام نيز همين كلاسها وجود دارند كه البته با پيشوند OleDb آغاز مي شوند .

همچنين همانطور كه مي دانيد براي استفاده از ايـن كلاسـها بايـد فـضاي نـام SqlClient را بـا استفاده از راهنماي using به برنامه اضافه كرد تا لازم نباشد هر بار نام كامل آنها را وارد كنيم .

بنابراين به خاطر داشته باشيد كه در ابتداي برنامه هاي اين قسمت دستور زير را نيز اضافه كنيد :

همچنـين بــراي اســتفاده از كلاســهاي پايــه اي ADO ماننـد DataSet و يــا DataView بايــد فـضاي نــام
Data را نيز به برنامه اضافه كنيم.

بنابراين در ابتداي برنامه هاي خود دستور زير را نيز وارد كنيد .

بخش دویست و بیستم را دنبال کنید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ