تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع) : دانش اندک همراه با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل است.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و چهاردهم


بنام اول برنامه نویس عالم

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و چهاردهم

سلام به همه کاربران وب‌سایت لندلرن

قسمت دویست و چهاردهم


ساده ترين دستور SELECT در زبان SQL مشابه دستور زير است :

اين دستور همانطور كه مفهوم كلمات آن نيز مشخص مي كنند، به اين معني است كه ” اطلاعات موجود در تمام فيلد هـاي مربـوط به همه ي ركورد هاي جدول Employees را انتخاب كن “.

علامت * در دستور SELECT بـه معنـي “تمـام فيلـد هـا ” است.

كلمه ي Employees نيز نام جدولي در بانك اطلاعاتي است كه اين دستور بايد بر روي آن اجرا شود .

اگر بخواهيد فقط فيلد هاي مربوط به نام و نام خانوادگي افرادي كه اطلاعات آنها در جـدول Employees وارد شـده اسـت را بدست آوريد، كافي است كه علامت * را با نام فيلد هاي مورد نظر خود به صورت زير عوض كنيد :

دقت كنيد كه هنگام وارد كردن اين دستور حتماً بايد از علامت بريس ([]) در ابتداي نام فيلد ها استفاده كنيد.

زيرا نام اين فيلد هـا حاوي فضاي خالي (Space) است و باعث مي شود كه به برنامه در تفـسير نـام First Name بـا مـشكل مواجـه شـود .

استفاده از بريس به موتور بانك اطلاعاتي مي گويد كه تا بسته شدن بريس را به عنوان يك نام در نظر بگيرد .

البته اگر نام اين فيلـد حاوي كاراكتر فضاي خالي نبود مي توانستيد از اين بريسها استفاده نكنيد.

همانطور كه مشاهده مي كنيد دستورات SQL همانند زبان انگليسي عادي و روزمره هستند و حتي فردي كه برنامه نويس نيست نيز مي تواند آن را خوانده و مفهوم آن را درك كند.

براي مثال اگر بخواهيم فقط داده هـايي كـه داراي شـرط خاصـي هـستند از جـدول انتخاب شده و نمايش داده شوند، كافي است از عبارت WHERE در پايان دستور SELECT استفاده كنيم.

مثلاً اگـر بخـواهيم در دستور قبل فقط افرادي كه نام خانوادگي آنها با حرف D شروع مي شوند انتخاب شوند، بايد از دستور زير استفاده كنيم :

عبارت WHERE باعث مي شود فقط داده هايي از جدول انتخاب شوند كه در شـرط مقابـل عبـارت WHERE صـدق مـيكننـ.

بنابراين دستور SELECT قبلي باعث مي شود كـه موتـور بانـك اطلاعـاتي بـه داخـل جـدول Employees بـرود و فيلـد First Name و Last Name تمام ركورد هايي كه Last Name آنها با حرف D شـروع مـي شـود را انتخـاب كند.

عبارت “D” نيز به اين معني است كه “هر عبارتي كه با حرف D شروع شده است”.

براي مثال عبارت ‘*D ‘*بـه ايـن معني است كه “هر عبارتي كه در آن حرف D وجود داشته باشد” .

در آخر نيز بعد از اينكه داده هاي مورد نظر خود را انتخاب كرديد مي توانيد آنها را به نحوي كه تمايل داريد به صورت صـعودي و يـا نزولي مرتب كنيد،

براي مثال بر اساس فيلد First Name .براي ايـن كـار بايـد در انتهـاي دسـتور SELECT از عبـارت ORDER BY استفاده كنيد :

اجراي اين دستور باعث مي شود اطلاعاتي كه از جدول انتخاب مي شوند، قبل از نمـايش داده شـدن بـر اسـا س فيلـد First Name و به صورت صعودي مرتب شوند.

براي مثال خروجي اين دستور مي تواند مانند زير باشد :

همانطور كه مشاهده مي كنيد در اين قسمت از يك دستور تقريباً كامل استفاده كرديم، اما درك آن نيز بسيار ساده بود و تقريباً بسيار مشابه چيزي بود كه در زبان انگليسي براي بيان منظور خود بايد عنوان كنيد.

معمولاً هنگامي كه اطلاعات را بـر اسـاس فيلـد هـاي رشته اي مرتب مي كنيد، داده ها به صورت صعودي مرتب مي شوند.

به اين صورت كه اطلاعات با حرف A ابتدا و اطلاعات با حرف Z در انتها نمايش داده مي شوند.

اما هنگامي كه بخواهيد اطلاعات را بر اساس يك فيلد عددي مرتـب كنيـد، ممكـن اسـت تمايـل داشته باشيد كه داده هاي بزرگتر ابتدا نمايش داده شوند.

براي مثال ممكن است بخواهيد اطلاعاتي كه انتخاب مي شوند، بـر اسـاس قيمت كالا مرتب شده و كالاهاي گرانتر نيز در بالاي جدول قرار بگيرند.

بنابراين لازم است كه اطلاعات را به صورت نزولـي مرتـب  كنيد.

براي اين كار كافي است در پايان دستورORDER BY از عبارت DESC استفاده كنيد.

به اين ترتيب داده ها به صـورت نزولي مرتب خواهند شد.

اجراي دستور بالا نتايجي را مشابه زير برمي گرداند:

ادامه دستورات را در قسمت دویست و پانزدهم ببینید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ