تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت محمد (ص) : داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و هشتم


بنام اول برنامه نویس عالم

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و هشتم

سلام به همه کاربران وب‌سایت لندلرن

قسمت دویست و هشتم


امتحان كنيد: اضافه كردن منو به برنامه

 • به قـسمت طراحـي فـرم مربـوط بـه Form1 برويـد و خاصـيت Anchor كنتـرل PaintCanvas را بـه  Left, Right, Bottom تغيير دهید.
 • حال بر روي نوار عنوان فرم كليك كرده تا فرم انتخاب شود، سپس اندازه ي آن را به گونه اي تغيير دهيد كه بتوانيد يـك كنترل MenuStrip را در بالاي آن قرار دهيد.
 • با استفاده از جعبه ابزار بـه قـسمت Toolbars & Menus برويـد و روي كنتـرل MenuStrip دو بـار كليك كنيد .
 • به اين ترتيب يك نمونه از اين كنترل به نام MenuStrip1 در پايين قسمت طراحي فرم قرار خواهـد گرفت.
 • روي اين كنترل كليك راست كرده و در منويي كـه بـاز مـي شـود گزينـه ي Insert Standard Items را انتخاب كنيد.
 • در صورت لزوم اندازه ي فرم را به گونه اي تغيير دهيد تا كنترل PaintCanvas دقيقاً پايين نوار منو قرار بگيـرد.
 • سپس كنترل PaintCanvas را انتخاب كرده و خاصيت Anchor آن را مجـدداً بـه   Bottom, Right,Left, Top برگردانيد.
 • حال به منوي Tools در كنترل MenuStrip1 برويد و در اين منـو، در كـادر سـفيد پـايين منـو كـه عبـارت Type Here در آن نوشته شده است كليك كرده و عبارت & Circle  را در اين قسمت وارد كنيد تا گزينـه ي جديدي به منوي Tools اضافه شود .
 • سپس با استفاده از پنجره ي Properties خاصيت Checked آن را به True و خاصيت CheckOnClick را نيز به True تغيير دهيد.
 • در كادر Type Here بعدي در پايين گزينه ي Circle كليك كرده و عبـارت & Circle Hollow را در آن وارد كنيد .
 • سپس با استفاده از پنجره ي Properties خاصيت CheckOnClick ايـن گزينـه را برابر با True قرار دهيد.

استفاده از دايره هاي توخالي

در قسمتهاي قبلي براي ترسيم فقط مي توانستيم از دايره هاي توپر استفاده كنيم .

در بخش امتحان كنيد بعد برنامـه را بـه گونـه اي تغيير خواهيم داد كه بتوانيم ابزار مورد استفاده براي ترسيم يك شكل را تعيين كنيم.

براي مثال از قلمي به شـكل دايـره هـاي تـوپر استفاده كنيم و يا قلمي به شكل دايره هاي توخالي را به كار ببريم.

امتحان كنيد: استفاده از دايره هاي توخالي

 • اولين كاري كه در اين قسمت بايد انجـام دهـيم ايـن اسـت كـه شـمارنده ي GraphicTools كـه در كـلاس PaintCanvas تعريف ش ده است را به گونه اي تغيير دهيم كه شامل ابزاري براي دايـره ي توخـالي نيـز بـشود .
 • بنابراين بـه قـسمت ويرايـشگر كـد مربـوط بـه كـلاس PaintCanvas برويـد و تغييـر زيـر را در شـمارنده ي PaintCanvas ايجاد كنيد:
 • بـــه قـــسمت طراحـــي فـــرم مربـــوط بـــه Form1 برويـــد و در نـــوار منـــوي بـــالاي فـــرم، روي كنتـــرل circleToolStripMenuItem دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد Click اين كنترل ايجاد شود.
 • سپس كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد:
 • حــــال مجــــدداً بــــه قــــسمت طراحــــي فــــرم مربــــوط بــــه Form1 برگــــشته و روي كنتــــرل circleHollowToolStripMenuItem در منوي Tools در نوار منـوي بـالاي فـرم دو بـار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد Click اين كنترل ايجاد شود .
 • سپس كد مشخص شده در زير را در ايـن متـد وارد كنيد:
 • نيازي نيست كه گزينه هاي ديگر نوار منو را نيز تكميل كنيم،
 • اما بهتر است كه كد مربوط به گزينه ي Exit در منـوي File را نيز وارد كنيم تا در برنامه بتوانيم از اين منو استفاده كنيم.
 • پس در قسمت طراحي فرم روي اين گزينـه دو بـار كليك كرده تا متد مربوط به رويداد Click آن ايجاد شود.
 • سپس كد مشخص شده در زير را به اين منو اضافه كنيد:
 • ويرايـــشگر كـــد كـــلاس PaintCanvas را مجـــدداً بـــاز كـــرده
 • و دســـتورات موجـــود در بـــلاك (GraphicTool(switch در متد DoMousePaint را به صورت مشخص شده در زير تغيير دهيد.
 • بعد از اين بايد متد Draw در كلاس GraphicsCircle را به گونه اي تغيير دهيم كه تـشخيص دهـد چـه مواقعي بايد دايره ي توخالي رسم كنـد و چـه مـواقعي بايـد دايـره ي تـوپر رسـم كنـد .
 • بنـابراين ويرايـشگر كـد كـلاس GraphicsCircle را باز كرده و تغييرات زير را در متد Draw ايجاد كنيد:
 • حالا برنامه را اجرا كنيد
 • . به اين ترتيب مي توانيد با اسـتفاده از منـوي Tools ابـزار گرافيكـي كـه مـي خواهيـد از آن استفاده كنيد را انتخاب كرده و رسم شكل را با آن ابزار انجام دهيد.

با قسمت دویست و نهم همراه ما باشید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ