تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت محمد (ص) : طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش صد و هفتاد و  چهارم


 به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرینآموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش صد و هفتاد و  چهارم

سلام به همه کاربران وب‌سایت لندلرن

قسمت و صد و هفتاد و چهارم


ايجاد كنترلهاي سفارشي

تاكنون در برنامه هايي كه در طول اين كتاب ايجاد كرده ايم، از كنترلهاي زيادي كه همـراه بـا NET .ارائـه شـده بودنـد اسـتفاده كرديم، از كنترل Button گرفته تا كنترل هاي TextBox و ListBox .حتي ممكن است سـعي كـرده باشـيد كـه از كنترلهاي پيشرفته تر ديگري مانند DataGrid و TreeView در برنامه هاي خود استفاده كنيد و با آنها آشنا شويد .

البتـه كار با اين كنترل ها در ابتد ا كمي مشكل به نظر مي رسد، به علت اينكه معمـولاً داراي خاصـيت هـا و متـدهاي زيـادي هـستند .

بـا استفاده از اين كنترل ها مي توانيد رابط هاي كاربري بهتري و قوي تري ايجاد كنيد .

به عبارت ديگر هر چه بيشتر در استفاده از ايـن كنترل ها مهارت داشته باشيد و بيشتر با نحوه ي كاربرد آنها آشنا باشيد، به سرعت مي توانيد رابط هاي كـاربري كارآمـدي را ايجـاد كنيد. يكي ديگر از جنبه هاي مهم اين كنترل ها قابليت استفاده ي مجدد از آنها است .

هر بار كه برنامه ي ويندوزي جديـدي ايجـاد كنيد مي توانيد به راحتي يك كنترل Button را از جعبه ابـزار در فـرم برنامـه قـرار دهيـد و سـپس ايـن كنتـرل ماننـد كنتـرل Button در برنامه هاي ديگر كار مي كند .

استفاده ي مجدد از كنترل ها و سادگي انجام آن در سی شارپ و كـلاً در زبانهـاي تحت NET. (يكي از مهمترين فاكتور هاي موفقيت اين زبان برنامه نويسي و اين محيط طراحي و توسعه به شمار مي رود).

در ادامه آشنا میشوید  :

  • در مورد كنترلهاي ويندوزي و نحوه ي كاركرد آنها در برنامه ها مطالبي را خواهيد آموخت.
  • با ايجاد و استفاده از كنترلهاي ويندوزي آشنا خواهيد شد.
  • با نحوه ي اضافه كردن متد و رويداد به اين كنترل ها آشنا خواهيد شد.
  • مشاهده خواهيد كرد كه چگونه ميتوان با استفاده از كد، نحوه ي عملكرد اين كنترل ها را در زمان طراحي و زمـان اجـرا تعيين كرد.

نكته: كنترل هايي كه در ادامه ايجاد خواهند شد براي استفاده در برنامه هاي تحت ويندوز مناسب هستند نه برنامه هاي تحـت وب. براي نحوه ي ايجاد كنترلهاي سفارشي تحت وب به قسمت های پایانی این دوره طولانی مراجعه كنيد .

در ادامه فقـط روي كنتـرل هـاي تحـت ويندوز تمركز خواهيم كرد.

كنترلهاي ويندوزي :

ممكن است ابتدا از خود سوال كنيد ايجاد كنترلهاي سفارشي چه دليلي ممكن است داشته باشد .

خوب، دلايـل زيـادي بـراي ايجـاد كنترلهاي سفارشي تحت ويندوز وجود دارند :

  • با استفاده از كنترلهاي سفارشي مي توانيد از يك كنترل در چند قسمت برنامـه و يـا حتـي در چنـدين برنامـه ي مختلـف استفاده كنيد، بنابراين مقدار كد مورد نياز به شدت كاهش مي يابد (استفاده ي مجدد از كد).
  • مي توانيد كد هاي مربوط به يك كنترل را در كلاس همان كنترل قرار دهيد و به اين ترتيب باعث شويد كـه كـد برنامـه بسيار واضح تر شود و ساده تر بتوان آن را درك كرد .
    براي مثال مي توانيد كنترل Button را به صورتي ايجـاد كنيـد كه بتواند رويداد Click خود را كنترل كند، به اين ترتيب ديگر نيازي نداريد اين رويداد را در كد مربوط به فرم برنامـه كنترل كنيد.

براي استفاده مجدد از كنترل ها در برنامه ها دو روش كلي وجود دارند .

روش اول اين است كه سورس اصلي كنترل را به هـر برنامـه اي مي خواهيد از كنترل در آن استفاده كنيد اضافه كرده و سپس برنامه را كامپايل كنيد .

به اين ترتيب كد مربوط به كنترل در فايـل اجرايي برنامه قرار مي گيرد .
در طي اين دوره به علت سادگي اين روش از آن استفاده خواهيم كرد تا بتوانيم بيشتر تمركز خود را بـر نحوه ي عملكرد كنترل ها متمركز كنيم.
روش دوم ايجاد كتابخانه ي كنترل است . كتابخانه هاي كنترل همانند كتابخانه هاي كلاس هستند كه در قسمتهای قبل بـا آنهـا آشـنا شديم. در حقيقت كتابخانه هاي كنترل، كتابخانه هاي كلاسي هستند كه داراي يك رابط كاربري نيز مـي باشـند .

هماننـد كتابخانـه هاي كلاس، كتابخانه اي كنترل نيز در فايل اسمبلي جداگانه ي مربوط خودشان قرار مي گيرنـد و مـي توانيـد بعـد از ثبـت آنهـا در GAC با استفاده از روشهاي ي كه در  قبل مشاهده كرديد، از آنها در چندين برنامه استفاده كنيد .
اين روش بسيار جـالب تر از روش قبلي است، زيرا به اين ترتيب مي توانيد فايل DLL مربوط به اين كنترل ها را در اختيار ديگر برنامه نويسان قرار دهيد تـا بتواننـد از آن در برنامه هاي خود استفاده كنند .

مي توانيد به راحتي اسمبلي مربوط به اين برنامه ها را تغيير دهيد و بـه شـكل جديـدي تبـديل كنيد. به اين ترتيب تمام برنامه ها اين تغييرات را دريافت كرده و با فايل جديد كار مي كنند، بدون اينكـه نيـاز باشـد مجـدداً آنهـا را كامپايل كنيد.

تكنيك هايي كه براي طراحي كنترل به كار مي رود در هر دو مورد مشابه است، چه كنترل را به صورت يك پروژه ي مجزا ايجاد كرده و از آن در برنامه استفاده كنيم، چه كنترل را در برنامه طراحي كرده و در همان قسمت نيز از آن استفاده كنيم.

در قسمت صد و هفتاد و پنجم با ” ايجاد و تست كردن كنترل هاي سفارشي “آشنا میشوید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ