تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع) : علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش صد و چهل و سوم


به نام پروردگار جهان

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش صد و چهل و سوم

سلام به همه کاربران وبسایت لندلرن

قسمت صد و صد و چهل و سوم


چگونه كار مي كند؟

هنگامي كه روي يكي از آيتم هاي درون كنترل ListView كليك مي كنيد، متد مربـوط بـه رويـداد Click ايـن كنتـرل فراخواني مي شود .

در اين متد كدي را قرار مي دهيم تا بر اساس آيتمي كه در ليست انتخاب شده اسـت مـتن مناسـبي را در كنتـرل LinkLabel نمايش دهد .

همانطور كه گفتم هر يك از آيتم هاي درون كنترل ListView يك شيئ از كـلاس ListViewItem اسـت .
بـراي دسترسي به آيتمي كه هم اكنون در ليست انتخاب شده است مي توانيم از خاصيت SelectedItems استفاده كنيم كه بـه صورت آرايه اي از نوع ListViewItem است .
دليل آرايه اي بودن اين خاصيت اين است كه در كنتـرل ListView كاربر مي تواند بيش از يك آيتم را از ليست انتخاب كند، بنابراين خاصيت SelectedItems بايد به صورت يك آرايه باشد.

تا بتوانيم به تمام آيتم هاي انتخاب شده دستر سي داشته باشيم .

البته در اين برنامه، ما فقط آيتم اول را در كنترل LinkLabel نمايش مي دهيم بنابراين در آرايه ي SelectedItems فقط به عنصر اول (با انديس صفر) نياز داريم.
براي دسترسـي بـه اطلاعات ديگر ستون هاي فيلد انتخاب شده در ليست نيز مي توانيم از خاصيت SubItems استفاده كنيم.
مثلاً براي دسترسـي به آدرس لينك انتخاب شده كه در ستون اول قرار دارد، از [۱]SubItems استفاده مي كنيم .

براي تنظـيم متنـي كـه در كنتـرل LinkLabel نمـايش داده مـي شـود، خاصـيت Text آن را برابـر بـا ثابـت رشـته اي ” Visit “به اضافه ي نام آيتم انتخاب شده در ليست قرار مي دهيم.
براي دسترسي به نام آيتم انتخاب شده نيز مي توانيم از خاصيت Text آن استفاده كنيم :

خاصيت Links از كنترل LinkLabel ،به صورت آرايه اي از نـوع LinkCollection اسـت و شـامل لينـك هايي اينترنتي مي شود كه اين كنترل به آنها اشاره مي كند .
بنـابراين بايـد Url آيتمـي كـه در ليـست lstFavorites انتخاب شده است را به اين خاصيت اضافه كنيم.
اما ابتدا بهتر است كه محتويات آن را با استفاده از متد Clear پاك كنيم.

حال مي توانيم با استفاده از متد Add ،لينك مربوط به آيتم انتخاب شده در ليست را به آن اضافه كنيم .
متد Add يك متد سـربار گذاري شده است و نسخه اي از اين متد كه از آن استفاده مـي كنـيم، سـه پـارامتر دريافـت مـي كنـد :

  • Start  =  .پارامتر Start مشخص مي كند كه از كجاي رشته اي كه به اين متد فرستاده مي شود بايد به عنـوان لينـك در نظر گرفته شود
  • Length = پارامتر Length مشخص كننده طول رشـته اي اسـت كـه بايـد بـه عنـوان لينـك مـشخص شـود .
  • LinkData = پـارامتر LinkData نيز رشته ي حاوي لينك را مشخص مي كند. در اينجا براي اينكـه عبـارت ” Visit “حـذف شـود،

نقطـه شروع را ۶ در نظر گرفته ايم، همچنين طول لينك را نيز برابر با طول لينكي كه در ليست انتخاب شده است قرار داده ايم .

هنگامي كه كاربر روي كنترل LinkLabel كليك كند متد مربوط بـه رويـداد Click ايـن كنتـرل فراخـواني مـي شـود، بنابراين در ايـن متـد بايـد كـدي را قـرار دهـيم تـا محتويـات لينـك را نمـايش دهـد .

بـه ايـن متـد پـارامتري بـه نـام e از نـوع LinkLabelLinkClickedEventArgs فرستاده مي شود كه حاوي اطلاعاتي مانند آدرس لينك مـورد نظـر اسـت.

بـراي نمـايش لينـك كـافي اسـت ايـن آدرس را بدسـت آوريـم و آن را بـه عنـوان پـارامتر بـه متـد Start از كـلاس Process.Diagnostics.System بفرستيم .

به اين ترتيب، مرورگر اينترنت باز مـي شـود و محتويـات لينـك انتخاب شده را نمايش مي دهد .

در قسمت صد و چهل و چهارم با ايجاد نمونه اي ديگر از برنامه ي Favorite Viewer آشنا می شوید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ