تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 41 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 32 +

حضرت علی (ع): هر چیزی زکات دارد ، و زکات علم نشر آن است!

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش صد و یکم


به نام خدایی که در این نزدیکی است.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش صد و یکم

سلام به همه کاربران وبسایت لندلرن

قسمت صد و یکم


ايجاد منو هاي فرعي :

حال كه با مفهوم منو هاي فرعي آشنا شديد، به بررسي آنها در كد و چگونگي استفاده از آن در برنامه هاي سی شارپی مـي پردازيم.

در بخش امتحان كنيد بعد، برنامـه ي قـسمت قبلـي را بـا اضـافه كـردن يـك منـوي فرعـي مخـصوص بـراي كنترلهـاي TextBox كامل مي كنيم .

در اين برنامه يك منوي فرعي ايجـاد كـرده و بـراي هـر دو كنتـرل TextBox از آن اسـتفاده خواهيم كرد .

البته مي توانيم دو منوي فرعي ايجاد كرده و در هر يك منو هاي جداگانه قرار دهيم كه كارهاي متفاوتي را انجام دهند،

سپس هر يك از آنها را به يكي از TextBoxها نسبت دهيم، ولي در اين برنامه نيازي به اين كار نيست .

امتحان كنيد: ايجاد منو هاي فرعي

 • به قسمت طراحي فرم برويد و با استفاده از جعبه ابزار، يك كنترل ContextMenuStrip در فرم قـرار دهيـد .
 • اين كنترل نيز همانند كنترل MenuStrip به قسمت پايين بخش طراحي فرم اضافه مي شود.
  • در پنجره Properties مربوط به اين كنترل، روي دكمه … مقابل خاصيت Items آن كليك كنيد
  • تا پنجـر ه Items Collection Editor نمايش داده شود.
  • در پنجره Items Collection Editor روي دكمه ي Add كليك كنيد تـا يـك منـو بـه ليـست اضافه شود .
  • خاصيت Name اين منو را برابر با contextUndoToolStripMenuItem و خاصيت Text آن را نيز برابر با Undo قرار دهيد .
 • سپس روي دكمه … در مقابل خاصيت Image كليك كنيد و از پنجـره Resource Select آيكوني را براي اين منو انتخاب كنيد.
 • حال بايد يك خط جدا كننده بين گزينه Undo و ديگر گزينه ها قرار دهيد .
 • براي اين كار از ليست كنـار دكمـه Add ، گزينه Separator را انتخاب كرده و بر روي دكمه Add كليك كنيد
 • تا يك جدا كننده در اين قسمت واقع شود.
 • مجدداً از ليست سمت راست دكمه Add گزينه MenuItem را انتخاب كـرده
 • سـپس روي دكمـه Add كليـك كنيـــد تـــا گزينـــه ديگـــري بـــه ايـــن منـــو اضـــافه شـــود .
  • خاصـــيت Name ايـــن گزينـــه را برابـــر بـــا contextCutToolStripMenuItem
  • خاصيت Text آن را Cut قرار دهيد
  • سپس با تنظـيم خاصيت Image آن به وسيله پنجره Resource Select آيكوني را براي اين منو انتخاب كنيد.
  • در پنجره Items Collection Editor گزينه ديگري را به منو اضافه كرده،
   • خاصيت Name آن را برابر با contextCopyToolStripMenuItem
   • خاصـيت Text آن را برابـر بـا Copy قـرار دهيد.
   • سپس آيكوني را براي خاصيت Image آن در نظر بگيريد تا در منو نمايش داده شود.
  • مجدداً روي دكمه Add كليك كنيد تا گزينه ديگري بـه منـو اضـافه شـود .
   • خاصـيت Name ايـن گزينـه را برابـر بـا contextPasteToolStripMenuItem
   • خاصيت Text آن را برابر با Paste قرار دهيـد .
   • همچنين آيكوني را براي آن در قسمت Image مشخص كنيد.
  • حال بايد جدا كننده ديگري بين گزينه هاي اين قسمت و قسمت بعدي منو قرار دهـيم .
  • بنـابراين از ليـست سـمت راسـت دكمه Add گزينه Separator را انتخاب كرده و روي دكمه فرمان Add كليك كنيد تا به ليست منو ها اضافه شود.
  • به دليل اينكه از اين منو در كد استفاده نمي كنيم، نيـازي نيـست كـه خاصـيتهاي آن را تغييـر دهيـد
  • و مـي توانيـد خاصيتهاي پيش فرض آن را قبول كنيد.
  • مجدداً از ليست سمت راست دكمه Add ،گزينه MenuItem را انتخاب كرده و روي دكمه Add كليـك كنيـد تـا گزينـــه ديگـــري بـــه ليـــست Members اضـــافه شـــود .
   • خاصـــيت Name گزينـــه جديـــد را برابـــر بـــا contextSelectAllToolStripMenuItem
   • خاصـيت Text آن را بـه Select All تغيير دهيد.
   • براي اين گزينه نيازي نيست كه آيكوني را تعيين كنيـد،
   • بنـابراين مـي توانيـد در پنجـره Items Collection Editor روي دكمه OK كليك كنيد تا بسته شود.
  • هنگامي كه به فرم برنامه برگرديد مشاهده مي كنيد كه منوي فرعي كه ايجاد كرده بوديد در بالاي فرم نمـايش داده مـي شود،
  • براي حذف آن در قسمتي از فرم كليك كنيد .
  • براي نمايش مجدد آن مـي توانيـد كنتـرل مربـوط بـه آن را از پـايين قسمت طراحي فرم انتخاب كنيد.

برای این که آموزش این قسمت طولانی نشود به قسمت صد و دوم بروید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ